988 متر تجاری مسکونی

فروش
فروخته شد

فروش زمین (تجاری، مسکونی) 🔴

♦️988 متر

♦️داخل طرح هادی روستا

♦️کاربری:تجاری مسکونی

♦️جاده آسفالت

♦️زیر قیمت منطقه

♦️قیمت:هر متر 2 میلیون

♦️تخفیف پای قولنامه

♦️آدرس ملک:لاهیجان – سوستان-بر اصلی

آنچه که میخواهید را نمیتوانید پیدا کنید؟

باما تماس بگیرید